Twiter
Facebook
   
 
דוא"ל: שם:
 
הודעות מפמ"ר
משולחנה של בלהה גליקסברג
אנו עוסקים כעת, בין מהדורת חדשות אחת לבאה אחריה, בהערכות לקראת שנת הלימודים העומדת בפתח. צוות המדריכים ואני רואים חשיבות רבה ביצירת כלים פדגוגים ודידקטיים מיטביים עבורכם המורים; השתלמויות איכותיות ומעניינות, עדכון אתר מפמ"ר, ליווי מורים חדשים, ותמיכה באפשרויות המגוונות שמזמנת עבורנו הלמידה המשמעותית.
אנו נמצאים בשלבי הטמעה של תכנית הלימודים שהחלה בתשע"א, תוך התאמה לתכנית ההלימה אותה מוביל משרד החינוך בכלל מקצועות הלימוד. נושאי הלימוד המחייבים להיבחנות בקיץ תשע"ה ובחורף תשע"ו כוללים מספר נושאים חדשים להוראה ומהווים שלב חשוב בהמשך הטמעת התכנית. במקומות שבהם מתחייבת למידה של נושאים שעברו עדכון, או נושאים שלא נלמדו בעבר צוינו מספרי העמודים מתוך הספרים המאושרים.[1] שימו לב ! ההיבחנות בקיץ תשע"ה ובחורף תשע"ו תיעשה על פי חמישה אשכולות ולא שני אשכולות כבעבר. השינוי יוסבר להלן. צורת התשאול, הניקוד והשימוש במילות ההנחיה בפרקים השונים יישארו ללא שינוי. משקלה של מטלת הביצוע למועד קיץ תשע"ה הוא 20% כבעבר.
להלן חוזר מפמ''ר עדכני לשנת תשע''ד אנו ממשיכים גם השנה בשלבים הבאים של יישום תכנית הלימודים החדשה שאושרה בקיץ תשע"א (2011). במקביל, אנו ממשיכים בהטמעת מטלות הביצוע, מתוך תקווה שכל בית ספר וכל מורה ימצאו את הייחודיות המתאימה להם במסגרת זו. פרט לקריאת חוזר זה חשוב לקרוא גם את חוזרי המפמ"ר הקודמים, בהם פורטו הנחיות חשובות לגבי בחינות הבגרות ולגבי מטלות הביצוע.
חוזר מפמ''ר אזרחות תשע''ג/2
יצא לאור חוזר מפמ"ר שני לשנה"ל תשע"ג. ניתן למצוא את תוכן החוזר בלשונית "פינת המפמ"ר" המופיעה בראש העמוד מצד ימין.
השנה תיפתח לראשונה השתלמות באזרחות לחט"ע (28 ש') בפסג"ה בקרני שומרון בהנחייתה של ורדה שלום. ההשתלמות תעסוק בדגשים ובשינויים בתוכנית הלימודים לבגרות באזרחות.
מוזמנים להיות שותפים לתכנית העמקה בלימודי האזרחות. התכנית כבר יושמה בתשע"ב בכ - 200 בתי ספר וזכתה להצלחה רבה. יחידת ההעמקה תאפשר הזדמנות לחיבור משמעותי בין הוראת האזרחות לבין פעילויות של חינוך אזרחי ולמידה בין-תחומית וכן לעסוק בנושאים הרלוונטיים לבית הספר.
בואו לגלות עולם השתלמות למורים לאזרחות בגשר: שילוב מקורות ישראל בהוראת האזרחות זה הזמן להרשם
מזמינים אתכם להכנס ל"חלון הזדמנויות" ייחודי ולהכין את מטלת הביצוע בצורה מעניינת וחדשנית בתוכנית יתקיים תהליך העבודה על מטלות הביצוע במסגרת לימודי האזרחות בחט"ע בצוותא על ידי תלמידי כיתות י"א/י"ב מכיתות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי.
במכללת אורות ישראל. לפרטים ולהרשמה, לפרטים ולהרשמה, לחצו כאן
 
ברוכים הבאים לאתר הבית למחנכי אזרחות, מורות ומורים בחמ"ד ולכל מי שמעוניין לטפח את אזרחי המחר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. באתר תמצאו מאגר עשיר ומגוון המשקף את קשת הדעות והתפיסות בציונות הדתית: מקורות, מאמרים, הרצאות, מערכי שעור, קטעי וידאו ובמה לשיח עמיתים. כל אלו באים לסייע בהתמודדות עם מורכבות המפגש המאתגר בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים בשיעורי האזרחות והמחנך"
 
 מוזמנים לשוחח איתנו  מוזמנים לשתף בחומרים, רעיונות ומחשבות,   yaela28@gmail.com
הודעות אחרונות בפורום
                         

             | אור תורה סטון | צביה