אודות 

אתר החמד המקוון – מרכז  הפעילויות האינטרנטיות הלימודיות בחמ"ד

מטרת האתר ליצור במה וירטואלית שתרכז את הפעילויות האינטרנטיות הלימודיות הנערכות בתחומי הלימוד השונים בחמ"ד. האתר מיועד למורים, מפקחים ובעתיד גם לתלמידים והוריהם

היעד המרכזי הינו שיתוף ולמידה האחד מתחומו של השני באופן השימוש בכלי אינטרנט השונים לטובת הלמידה ויצירת חומרי למידה חדשים והעלאתם לאתר.  

הצוות המתגבש לאתר

דניאל רמתי – ראש צוות האתר

רם זהבי – מפקח בתיה"ס על יסודי בחמד

שימי בן יעקב – הערכה ומדידה בחמד

שאר אנשי הצוות שיצטרפו יהיו אנשי תוכן אורייני מחשב מתחומי הלימוד השונים – מדריכים ארציים, מפתחי אתרי לימוד חיצוניים...

מעגל שני ומקביל לקידום האתר - מפמרי"ם ובעלי תפקידים בחמד

חברת 'עוגן-בעולם דיגיטלי' - פיתוח האתר.