אולפנת גילה- בית שמש

תעודת זהות

שם המוסד: אולפנת גילה- בית שמש

כתובת: נחל רפאים 19, רמת בית שמש

טלפון: 02-9924419

דבר ועדת הפרס למנהלת:

יעל היקרה, בסיפור המנהיגות שלך ניכר כי את מגדלת אנשים לביטוי עצמי, מתוך הבנה עמוקה של תפקידך כמנהיגה מגדלת. השפה הייחודית המשקפת את העשייה "פדגוגילה" "משהו – משהו", "לוחופש" "כנפי רוח"  מהווה עדות לאוטונומיה ומעורבות הצוות בפיתוח  שפה ייחודית המותאמת לאתגרי המוסד ולאורחותיו, ומשקפת את רוחב העשייה המחדשת בכל תחומי החיים באולפנא ועוד. מוטיב העץ מהווה מקור השראה לפיתוח תפיסה ארגונית כוללת, בה קיימת מחויבות לצמיחת כל בת יחד עם העמקת שורשים. השארת מקום ומרווח בין העלים משקף את החשיבות שמקבל האינדיבידואל בתוך הארגון ומלמד על תפיסה חדשנית, מנהיגותית והרמונית של המעשה החינוכי.

העולם החינוכי לימודי באולפנא משקף מקצועיות ויסודיות, ומכוון ליעדים ברורים. התהליך החינוכי לימודי נע בין 2 צירים: מחד שגרה מיטבית ומנגד הנעה פרטנית – אינדיבידואלית.  הצוות החינוכי פועל על פי קוד מקצועי בו קיימת מחויבות להוראה תהליכית ברצף השש שנתי, ולפיתוח וקיום קהילה מקצועית תומכת ומלווה לאורך הדרך. בעלי התפקידים, חברי מנהיגות הביניים, והצוות כולו שותפים בשיח מעמיק של ליבון וברור האתגרים החינוכיים ויצירת מענים חינוכיים ייחודיים.

בדרכך האישית הובלת לגיבוש תפיסה חינוכית בה האולפנה מהווה מקור חיים לציונות הדתית ביישוב, ומהווה חוסן לחיים קהילתיים וחינוכיים גם יחד. בדרכך הניהולית יצרת עבור הצוות והתלמידות כאחד מקום לצמיחה ושייכות, והפכת את בית הספר לסביבת חיים בטוחה, מעצבת ומשפיעה.

השארת תגובה