להתנחל או להתנחל בלבבות?

מה ההתלבטות?

השבוע יחול בקריית ארבע 'שבת חברון'.

שאלנו את חברי הנהגת הנוער 'הקהל למען ציון' מתן ועדינה האם לדעתם שייך להמשיך עם הקונספט של שבת סגורה לציונות הדתית שנועדה לתת ביטוי לאחדות ולהקהילתיות הפנים מגזרית או שאולי הגיע הזמן להחליף את המסורת הזו ובמקום ללכת להתנחלות, להתנחל בלב של המגזר החילוני ולהפוך את השבת ל'שבת פנים אל פנים' של שליחות וקירוב למול המגזר החילוני.

מתן אטיאס, כיתה יא, ישיבת חמ"ד 'אור עציון'

עדינה, כיתה יא, אולפנת חמ"ד 'צביה' מעלה אדומים.

אני בעד כי...

לפי דעתי הגיע העת להחליף את המסורת של שבת חברון כשבת מגזרית לשבת של קירוב בין דתיים לחילונים. אנו, המגזר הדתי לאומי, עדיין רחוקים מהמגזר החילוני ועלינו יותר להתקרב אליהם במטרה לחיבור בין עם ישראל. על מנת לגשר בין הפערים אנחנו צריכים יותר לקרב אותם, במיוחד לעיר האבות, לחבר אותם לשורשים שלנו כעם. בכדי לקרב את המגזר החילוני אנו צריכים לתת להם לטעום מאווירת השבת ולקרב אותם יותר אל המסורת. עלינו, על המגזר ה"דתי לאומי", מוטלת אחריות. אחריותנו היא לקרב ולחבר ככל שניתן בין המגזרים השונים בעם, יש בידינו הזדמנות, אסור לנו להחמיצה. כנער אשר גדל בגרעין התורני בלוד אני יכול להעיד על שבתות שעושים למגזר הדתי לאומי ולחילוני ביחד ואין יותר מקרב ומחבר מזה. ומנגד יש הסוברים כי אין אנו יכולים להתחיל בגבוה, אלא להתחיל מנמוך בקרוב החילונים. אני סובר אחרת, צריך "לקפוץ" על ההזדמנות לקרב בנינו לבין אחינו החילונים. לסיכום - אני סבור כי שבת אחדות עם אחינו החילונים בעיר האבות היא הזדמנות לחבר ולקרב בין המגזרים ועלינו לא להחמיצה.

אני נגד כי...

לדעתי,שבתות חברון צריכות להשאר במתכונתן הנוכחית. אני מאמינה שכדי לצאת ולפעול בחוץ,צריך קודם כל להשקיע פנימה. שבתות חברון הן הזדמנות להתעסק רגע במשהו שחשוב לכולנו, ויכול לחמוק בין האצבעות. הן הזדמנות לתת זמן וביטוי לאחדות שלנו כמגזר,ל קהילתיות שבתוכינו, על אף ההבדלים והניואנסים הקטנים. להבין שאחים אנחנו-גם אם כיפותינו שונות והשקפותינו יכולות לעיתים להתנגש. שהקשר ביננו חזק וצריך לתת לו מקום ולחזק אותו יותר. שגם אחדות בתוכינו חשובה,לא פחות מאחדות כל ישראל. רק כך, אחרי שנתאחד בתוכינו נוכל לצאת ולפעול, לחבר בין עוד לבבות וליצור יחד שבטי ישראל באהבה. לכן בעיניי נכון, קודם לעשות 'פנים אל פנים' לעצמנו ולאחר מכן, להתחיל ולצאת החוצה.

השארת תגובה