אמי"ת עכו

תעודת זהות

שם המוסד: אמי"ת עכו

כתובת:בורלא 5, עכו

טלפון:04-9811236

 

דבר ועדת הפרס למנהלת:

אתי היקרה, בניהולך את קרית החינוך אמי"ת עכו, את מהווה מודל למנהיגות פורצת דרך. התהליך הרב שנתי אותו הובלת, משקף תפיסה ניהולית, על פיה מעגל החיים הבית ספרי כולו, נע מתוך יחסי גומלין והשפעה הדדית, ומתוך כך הובלת שינוי מחייבת התייחסות לכלל מרכיבי המוסד החינוכי. בעשייתך לאורך השנים הבאת לידי ביטוי תפיסה ניהולית המבוססת על שיטתיות ומדידת תהליכים, העמקת את הבחירה כבסיס להתפתחות תהליכי למידה וצמיחה אישית, שמת דגש על פיתוח תהליכי חינוך ערכי ומכוונות לשירות משמעותי, ויחד עם זה פעלת ללא לאות לפיתוח סביבה פיזית מודרנית, חדשנית, ומכבדת.

במוקד חיי בית הספר הדגשת את היות האדם והמחנך פועל מתוך אהבה לתלמיד ולכל אדם. אהבה זו הוכיחה את עצמה בהגדלה משמעותית של מספר התלמידים הנרשמים לבית הספר, וכן מהווה בסיס לקשר עם כלל האוכלוסייה ושותפי העשייה בעיר עכו. בפועלך כמנהלת בית ספר, הענקת לצוות ולתלמידים תחושת גאווה וסיפוק, ועבור רבים עוצמתך וסגנונך מהווים מודל לחיקוי והתפתחות אישית.