קרית הרצוג

תעודת זהות

שם המוסד: ישיבת בני עקיבא- קרית הרצוג

כתובת:הרב נורוק 31  בני ברק

טלפון:03-5700191

מייל: hertzogbb@gmail.com

דבר ועדת הפרס למנהל:

הרב משה וקסלר היקר

ניהול ומנהיגות חינוכית הינה משימה היונקת מתורת חיים, ומבוססת על שליטה במיומנויות ניהול מקצועיות המגדירות את תהליכי התכנון היישום והיעדים להשגה. מנהלים ומנהיגים רבים פועלים בתפקידם להשיג הרבה מעבר למוכר ולידוע, ובכך מגדירים את תפקידם כפורצי דרך, כמובילי שינוי, כמנהיגים למצוינות. בדרכם מובילים מנהיגי חינוך ליישום חזון אישי – חברתי – חינוכי, בשיתוף הצוות וקהילת בית הספר כולה. מנהיגות חינוכית פועלת בהווה מתוך ראיה ומחויבות לעתיד, בהעמדת הדורות הבאים באיתנות, בעוצמה, ובקומה זקופה.

"התלמידים הרי הם כבנים ממש, ויש ללמד אותם את תורת "שם ועבר", היא תורת ההתמודדות"

הרב ווקסלר היקר, מסע חייך האישי, המשפחתי, והחינוכי שזור בדברי ימי החינוך של ישיבת בני עקיבא קריית הרצוג. בתפיסת החזון החינוכי אתה מדגיש כי תפקיד הישיבה להעמיק את החינוך האמוני כבסיס להתמודדות התלמיד עם אתגרי החיים בבחינת "בכל דרכיך דעהו". תפיסתך המקצועית אודות שילוב קודש וחול והובלת קו לימודי "בגדלות", מעניקים לתלמידי הישיבה עומק לימודי אקדמי יוצא דופן, ומעמידים את הישיבה כמובילה בכל האזור.

מרשימה ביותר העשייה החינוכית בתחום החוסן החברתי, החוסן האישי ושילוב מעשה חינוכי יחד עם תלמידי החינוך המיוחד בישיבה ובמוסדות אחרים. הובלה חינוכית זו באה לידי ביטוי בהנהגתך האישית המבוססת על קשר אישי עם כל תלמיד ועם כל משפחה, ברגישות רבה, ולאורך שנים, בימי שמחה ובימי אבל כאחד. מנהיגותך הרי היא מקור השראה להצמחת מורים ומחנכים בשדה החמ"ד.