תו"מ חרב לאת

תעודת זהות

שם המוסד: תו"מ בני עקיבא- חרב לאת

כתובת:ד.נ. חפר חרב לאת

טלפון: 04-6106804

מייל:info@tom.org.il

דבר ועדת הפרס למנהל:

דוד היקר

ניהול ומנהיגות חינוכית הינה משימה היונקת מתורת חיים, ומבוססת על שליטה במיומנויות ניהול מקצועיות המגדירות את תהליכי התכנון היישום והיעדים להשגה. מנהלים ומנהיגים רבים פועלים בתפקידם להשיג הרבה מעבר למוכר ולידוע, ובכך מגדירים את תפקידם כפורצי דרך, כמובילי שינוי, כמנהיגים למצוינות. בדרכם מובילים מנהיגי חינוך ליישום חזון אישי – חברתי – חינוכי, בשיתוף הצוות וקהילת בית הספר כולה. מנהיגות חינוכית פועלת בהווה מתוך ראיה ומחויבות לעתיד, בהעמדת הדורות הבאים באיתנות, בעוצמה, ובקומה זקופה.

"קח אותי לארץ ישראל"

דוד היקר,לאורך השנים בחכמה, ברגישות, ובסגנון אישי חם העמדת והצמחת את  כפר הנוער תו"מ חרב לאת, כקהילת חיים עבור התלמידים והצוות גם יחד. ברגישות אישית לחיי כל אדם, ביד חמה ומחבקת לכל יהודי העולם, הצלחת לבנות מרחב חינוכי שהוא מרחב חיים מצמיח לתלמידים העולים מהתפוצות כולן. סיפור ימי המדינה, וסיפור גאולת ישראל וקיבוץ הגלויות, מקבל ביטוי חי ומרגש בסיפור חייו של כפר הנוער תו"מ שבניהולך.

לאורך השנים, השכלת להעמיד צוות מקצועי, המוביל כל אחד בתחומו עשייה חינוכית ולימודית למצוינות, וכן הצלחת להעמיד מרחבי לימוד חדשניים המהווים תשתית להתפתחות כל תלמיד ותלמיד. ניסיונך רב השנים, ואיכות עבודת הצוות מהווים את התשתית האיכותית להתגייסות כפר הנוער לאתגרים חדשים, בהם המסלול החרדי וקליטת עולי צרפת.

בביקורינו בכפר הנוער חווינו כולם חוויה של התרוממות רוח, והתרגשות מהגשמת החזון הציוני ומהעמדת הנוער העולה כמוביל בחברה הישראלית וזאת מתוך תחושה עמוקה של שייכות וחיבור לעם למדינה ולערכיה.