תזכורות לתשעה באב

כמה תזכורות הלכתיות חשובות לקראת תשעה באב 🤔

**************

 השנה תשעה באב יוצא בשבת. מה זה אומר מבחינת הצום?

במקרה כזה הצום נדחה ליום ראשון. בשבת עצמה מתנהגים כרגיל. לובשים לקראתה בגדים נקיים, אוכלים בשר 🍗 ושותים יין 🍷 ושרים בשמחה זמירות שבת.

מה שכן, יש לסיים לאכול סעודה שלישית עד השקיעה (19:26 בערך), ומאותו רגע ועד צאת השבת (20:04) זהו זמן ביניים שבו לא אוכלים מצד אחד, אך גם לא לובשים בגדי חול 👕 או יושבים על הארץ, מצד שני.

עם צאת השבת אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול", מחליפים לבגדי חול משומשים ולנעליים מתאימות. הולכים לבית הכנסת לתפילת ערבית (ומוסיפים "אתה חוננתנו") ולאחריה מברכים על נר🕯 "בורא מאורי האש", קוראים מגילת איכה ואומרים קינות.

במוצאי הצום (19:55) עושים את החלק השני של ההבדלה עם ברכת "המבדיל" וכוס יין (וללא בשמים).

 

 מה אסור לעשות בתשעה באב?

כמו ביום הכיפורים: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה

ונוסף עליהם בתשעה באב שלושה דברים המבטאים אבלות:

יושבים על הארץ או על כיסא נמוך.

נמנעים מלימוד תורה רגיל 📖 כי הוא דבר משמח, ומתמקדים בנושאים הקשורים לחורבן ולאבלות או בהיסטוריית הגלות והצרות של עם ישראל (להעביר את היום בגלישה סתמית באינטרנט או בטחינת סרטים זה לא רעיון מוצלח…😬).

נמנעים מלברך זה את זה ב"שלום".

בתפילת שמונה עשרה מוסיפים "עננו" ו"נחם" (ואם שכח – לא חוזר), ולא אומרים תחנון. טלית ותפילין שמים רק במנחה ולא בשחרית.

 

 עוד משהו שחשוב לזכור?

כשקמים בבוקר ואחרי שירותים נוטלים ידיים רק עד סוף פרקי האצבעות 🙌🏻. אם הידיים התלכלכו מותר לרחוץ אותן. אפשר לשים דיאודורנט או משחה נגד יובש, ומי שסובל מריח רע מהפה יכול לצחצח שיניים ללא משחה ומבלי לבלוע את המים.  חולים, ואפילו אם אין בהם סכנה, פטורים מן הצום.

 לסיום כמה תמונות של המקדש וחורבנו  – 

שנזכה לראות בבניינו 🕍 במהרה בימינו, אמן.

נוער 'הקהל למען ציון' ומשפחת החמ"ד.

השארת תגובה