תיקון עולם – שבוע שני

ארכיון שאלות ותשובות:

יז תמוז

 • ש. לאור דברי הנצי"ב מוולוז'ין, מהו אדם 'ישר'?
 • ת. אדם הרוצה בתיקון העולם וחפץ בקיומו ובטובת הבריות.

יח תמוז

 • ש. מה פירוש האמירה ה' אחד?
 • ת. שכל דבר בעולמנו חי וקיים ממקור אחד – ה' יתברך.

יט תמוז

 • ש. האם מותר ללכת לבריכה בשלושת השבועות?
 • ת. יש נוהגים להימנע מכך אבל להלכה אין בכך איסור.

כ תמוז

 • ש. כיצד קידמה היהדות את העולם דרך הדתות השונות?
 • ת. בכך שהיא יצרה עולם מושגים משותף שמאחד את האנושות.

כא תמוז

 • ש. לאיזה איבר מדמים את עם ישראל ואיך זה קשור לייעוד שלו?
 • ת. הלב. על ידי הלב עובר דם וחמצן לכל חלקי הגוף וכך גם עם ישראל אחראי על כל חלקי האנושות.

כב תמוז

 • ש. מה חידשו, בין היתר, התורה והאמונה בעולם?
 • ת. שיש לאדם חובות בעולם ולא רק זכויות.
 

 

השארת תגובה