Twiter
Facebook
   
 
בגרות קיץ תשע''ג 2013


הדפס

שלח לחבר
מתכונת באזרחות לתרגול
24/06/13
ליקטה וערכה ורדה שלום מדריכה לאזרחות בחמ
שם :
דוא"ל : *
דוא"ל חבר : *
תאור :
Leave this empty:
 
מבחן מתכונת באזרחות

 
1. בחוק האזרחות של מדינה מסוימת נקבע שהאזרחות תישלל מאזרח שעזב את המדינה לתקופה מסוימת , אך הוא יכול לקבל אותה בחזרה בתנאי שיעבור בהצלחה מבחן בשפת המדינה, בהיסטוריה שלה ובתרבותה.
 
אדם שעזב את המדינה כאשר היה תינוק, פנה לבית המשפט בטענה שתנאי זה מקפח אותו. לדבריו, הקיפוח נגרם לו כיון שהוא לא למד כראוי את שפת המדינה ואת תרבותה, לעומת מי שעזב בגיל מאוחר יותר ולמד נושאים אלו בבית הספר- לכן יש לבטל תנאי זה.
 
בית המשפט פסק שמותר למדינה לקבוע תנאי זה, מכיוון שאדם שיודע את שפת המדינה ובקיא בתרבותה, יוכל להשתלב בחברה בקלות רבה יותר.
 
א.  ציינו והציגו את סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בחוק האזרחות של המדינה. נמקו תשובתכם עפ"י הקטע
 
ב. ציינו והציגו את המדיניות על פיה נהג בית המשפט , כאשר פסק בניגוד לעיקרון השוויון. נמקו תשובתכם עפ"י הקטע.
 
2. באחת המדינות הדמוקרטיות הממשלה אינה נוהגת להתערב בחיי הכלכלה, כדי לעודד תחרות חופשית בתחום העיסקי. במדינה זו פרץ משבר כלכלי חמור, שאיים למוטט חברות ובנקים פרטיים רבים. בעקבות המשבר החליטה הממשלה להעניק באופן חד פעמי סיוע כספי נרחב לכמה חברות ובנקים שנקלעו לקשיים כספיים, כדי למנוע את סגירתם.
 
שר האוצר נשאל מדוע הממשלה פעלה בניגוד לגישה הכלכלית של אי התערבות הנהוגה במדינה. הוא ענה שבמקרה זה מתן הסיוע דווקא תואם את הגישה הזו. לדבריו, גם לפי גישה זו על הממשלה להתערב בפעילות הכלכלית כאשר נוצר צורך להבטיח את תנאי הקיום הבסיסיים של האזרחים. במקרה זה המשבר הכלכלי יצר סכנה שאזרחים רבים יהפכו למובטלים והממשלה החליטה לתת סיוע כספי כדי למנוע סכנה זו.
 
א. ציינו והסבירו את הגישה החברתית-כלכלית שנהוגה במדינה זו. נמקו תשובתכם על פי הקטע.
 
ב. ציינו והסבירו את הזכות החברתית של האזרחים, שהממשלה ביקשה למנוע את הפגיעה בה. נמקו תשובתכם על פי הקטע.

 
חלק ב'
 
ענו בקצרה על שלוש מהשאלות 3-7 (כל שאלה 9 נק')
 
3 . הציגו את התנאים לקיום מדינה ריבונית.
 
4. הסבירו מהו משאל עם, ציינו את העיקרון הדמוקרטי שהוא מבטא.
 
5. ציינו שני מנגנוני פיקוח פורמאליים על השלטון ומנגנון אחד של פיקוח לא פורמאלי.
 
6. הציגו היבט יהודי אחד והיבט דמוקרטי אחד בהכרזת העצמאות.
 
7. בג"ץ איננו בית משפט רגיל – הציגו שתי הוכחות לטענה זו.
 
ענו על אחת מהשאלות 8-9. 13 נקודות.
 
8. הסבירו מדוע המימוש של עקרון הגבלת השלטון הוא הכרחי לקיום של משטר דמוקרטי. הסבירו כיצד בחירות דמוקרטיות מממשות עקרון זה.
 
9. הציגו מהי אחריות מיניסטריאלית. הסבירו כיצד האחריות המיניסטריאלית במדינת ישראל מהווה מימוש של שלטון העם
 
חלק ג: קראו בעיון את הקטע וענו על שתיים מהשאלות 10-12 לכל תשובה נכונה ומלאה 12 נקודות.
 
"אין סיבה ששבת תהפוך ליום לאומי של שופינג. צריך להשאיר את הקניונים ומרכזי הקניות סגורים, ולחפש אולי יום אחר בשבוע שבו עם ישראל יערוך קניות" – כך קובע חתן פרס ישראל הסופר עמוס עוז, בכינוס משותף של המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון רבני צֹהר "השבת הישראלית היום היא או הלכתית של בתי כנסת או של שופינג וקניונים", טען עוז, "חבל לי על זה". עם זאת הוא קרא לאפשר הפעלת תחבורה ציבורית בסופי שבוע, והסביר: "לכלי רכב פרטיים מותר היום לנסוע בשבת, ואין להפלות בין מי שיש לו מכוניות למי שאין לו". עמוס עוז, שיתף את הנוכחים בחוויות השבת מקיבוץ חולדה שבו גדל, ואמר: "אצלנו לא היה בית כנסת אבל הייתה שבת רוחנית, והיא כמעט שנעלמה היום מישראל החילונית". הוא הוסיף כי היה רוצה לראות "שבת שונה משאר ימות השבוע", והציע לפעול בכיוון זה באמצעים חינוכיים ולא חוקתיים. עוז סיכם כי "שבת היא המתנה היפה ביותר שהיהדות נתנה לעולם כולו. זהו יום אחד שונה לא רק למנוחה אלא בעיקר להתעלות רוחנית ומשפחתית. אני מקווה שהמתנה הזו תמשיך ללוות אותנו תמיד".
 
הרב לאו, רבה הראשי של תל-אביב מציע להתייחס למה שהיה נהוג בימיה הראשונים של העיר "עם קצת רצון טוב אפשר להגיע להבנה גם בעיר כמו תל אביב, בפרט כאשר יודעים את תולדותיה מימי ראש העיר הראשון, מאיר דיזנגוף, שהפציר בבני המושבות סביב העיר לבל ייכנסו לעיר בשבתות ומועדי ישראל ב'אוטומובילים הרומסים בגלגליהם את קדושת השבת', על פי פרוטוקול מספר 36, שלא לדבר על כך שהעירייה החליטה לסגור את המים מתושב המשקה את גינתו בשבת בפרהסיה". (מעובד מתוך כתבות של קובי נחשוני)
 
10. הציגו את גישת "מדינת לאום יהודית תרבות". הסבירו כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.
 
11. הציגו אחד מהגורמים לשסע בין דתיים ללא דתיים. הסבירו כיצד בא גורם זה לידי ביטוי בקטע.
 
12. הציגו את עקרון ההסכמיות. הסבירו כיצד הוא בא לידי ביטוי בקטע.
 
חלק ד'
 
ענו על שתיים מהשאלות 13-16 (לכל שאלה 11 נק')
 
13. שר המשפטים מבקש לקבוע בחוק, שכהונת נשיא בית המשפט העליון לא תעלה על שבע שנים. בהסברו על הצורך בחוק החדש, טוען שר המשפטים כי במצב הקיים היום, ישנה אפשרות שנשיא בית המשפט העליון יכהן שנים רבות, דבר המחזק יותר מדי את כוחו.
 
זהו והסבירו על איזה עקרון דמוקרטי מתבסס שר המשפטים בנימוקו לצורך בחוק החדש. בססו את דבריכם על סמך הקטע.
 
14. ועדת העבודה והרווחה אישרה קיצוץ בקצבת האבטלה המוענקת לצעירים עד גיל 25. ומעתה צעירים מובטלים ידרשו לקבל כל עבודה שתוצע להם כתנאי לקבלת קצבת אבטלה.
 
- ציינו והסבירו את המדיניות הכלכלית-חברתית של ועדת העבודה והרווחה. נמקו את תשובתכם על סמך הקטע.
 
15. באוסטרליה החוק קובע שכל אזרח שלא משתתף בבחירות במדינה, מחויב בתשלום קנס על אי מילוי חובתו האזרחית.
 
- ציינו והציגו את העיקרון הדמוקרטי עליו מבקשת המדינה להגן. הסבירו את תשובתכם על פי הקטע.
 
16. לאחרונה הוציאו בתי המשפט כמה צווי איסור פרסום על נושאים שונים שהיו בחקירת המשטרה למרות שהפרשיות
 
פורסמו בהרחבה באמצעי תקשורת שונים בחו"ל ובאתרי אינטרנט בארץ. צווי איסור הפרסום עוררו מחלוקת באשר לנחיצותם.
 
-הביעו את עמדתכם בעניין זה. הציגו שני נימוקים התומכים בעמדתכם, ומתבססים על מושגים מתחום האזרחות.
 
בכתיבתכם הקפידו על הרכיבים האלה:
 
טענה-הצגת עמדתכם באופן בהיר ומובן לשומע. 
הנמקה-הצגת שני נימוקים, מתחום האזרחות, שבעזרתם אתם מבססים את טענתכם.

עוד בנושא
 הוסף תגובה
הוסף תגובה
כותרת : *
שם :
דוא"ל :
תאור :
Leave this empty: