כל יום ב 12:00 לימוד חדש בבית המדרש של החופש הגדול!