צהריים טובים. איך אתה מרגיש היום? בעצם, אל תגיד לי. "ברוך ה' בסדר", נכון?

נביא, אה?

אתה יודע למי ניתנה הנבואה… אפילו רוח הקודש אין לי.

פספסת… זה מגניב לדעת את העתיד, ולראות כל מיני דברים שנמצאים בסוף העולם.

גם להתחתן זה מגניב, אבל מה שקורה בחתונה זה הרבה מעבר ל'מגניב' – איחוד מחדש של שני חצאי אדם! תא משפחתי חדש מוקם! וגם ילד שנולד זה מגניב, אבל זה הרבה הרבה מעבר לזה… נשמה חדשה הגיעה לעולם! אור חדש מאיר בעולם. 

גם ביחס לרוח הקודש, סיפוק יצר הסקרנות הוא שולי ביחס למה שקורה פה – אדם שחי את החיים ברמה אחרת! אדם שדבק ומחובר לה' בכל רגע ובכל מעשה! אין דבר יותר גדול וממלא באושר יותר מזה. ברמת חיים כזו, האדם ממילא גם יודע דברים שבמצב רגיל לא יודעים, אבל זה ממש לא הסיפור.

וואלה? ואיך מגיעים לרוח הקודש?  

מממשים את זכותנו כבני אדם.

והיא…?

להתקדם. בניגוד למלאכים, שנוצרו במדרגה עליונה מאוד אבל בלי יכולת להתקדם משם עוד ס"מ קדימה, נקודת הזינוק האנושית נמוכה הרבה יותר, אבל לכל אדם יש פוטנציאל אדיר שאם הוא יממש אותו ויתקדם מעלה מעלה, הוא יעקוף את המלאכים מימין ויגיע לדרגות שאי אפשר לתאר. אליהו הנביא מעיד בתנא דבי אליהו: "מעיד אני עלי שמים וארץ, בין נכרי בין ישראל, בין איש ובין אשה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו של אדם – רוח הקודש שורה עליו".

זה לא קורה ברגע, אלא בתהליך מתמיד של התקדמות. שלב אחרי שלב, האדם הולך ומאיר את עצמו, עוד קצת אור ועוד קצת אור, עד שכולו מואר – מכף רגל ועד ראש. 

ומה השלבים בדרך לשם?

השלב הראשון – זה הרצון. בלי רצון, אין כח לעשות צעד. עם רצון חזק – אין מקום רחוק.

אוקי. והשלב השני?

השלב הראשון כבר הושלם?

דילוג לתוכן