האם הומלסים נדיבים יותר?

ב אב

ניסוי חברתי מעניין שבא לבדוק מי יותר נדיב: הומלס או אדם נורמטיבי שיש לו. והתוצאות? בדיוק ההפך ממה שחשבתם. מוזמנים לצפות:

מאיזה מקום לדעתכם מגיעה ההבדל הגדול כל כך ביון התגובה של האדם העשיר לבין התגובה של ההומלס? האם אתם מסכימים עם המשפט שרק מי שחווה את הסבל יוכל להיות יותר רגיש לסבל של האחר? ומה עם הרגישות לאחר שלנו?

ארכיון:

השארת תגובה