ארכיון של: יולי 2018

תיקון עולם – שבוע שני

תיקון עולם – שבוע שני

  ארכיון שאלות ותשובות: יז תמוז ש. לאור דברי הנצי"ב מוולוז'ין, מהו אדם 'ישר'? ת. אדם הרוצה בתיקון העולם וחפץ בקיומו ובטובת הבריות. יח תמוז

להמשך קריאה...