תיקון עולם – שבוע חמישי

ארכיון שאלות ותשובות:

י אב

 • ש: במה מיוחדת מצוות קידוש ה' מכל המצוות שבתורה?
 • ת: מצווה זו מגלה שאהבת ה' חשובה יותר מאהבת החיים כשלעצמם.

יא אב

 • ש: מה ההבדל בין גנב לגזלן?
 • ת: גנב גונב בסתר כשלא רואים. גזלן גונב בכוח לעיני הבעלים.

יב אב

 • ש: האם מותר לגנוב 'בצחוק' חפץ מחבר?
 • ת: לא. גם זה גורם צער לחבר.

יג אב

 • ש: למה מרים הזכירה בשירתה דווקא את הסוס?
 • ת: כי הסוס שבגללו המצרים השיגו את ישראל, הוא זה שהטביע את המצרים. כך שבסופן של דבר מה שגרם את הצרה – הוא זה שהביא את הישועה.

יד אב

 • ש: למה הבאר הגיעה בזכות מרים?
 • ת: בבאר המים פורצים מלמטה למעלה. מרים מלמדת שהישועה צומחת לפעמים דווקא מהמקום הכי נמוך שנראה שממנו לא תצמח הישועה.

טו אב

 • ש: מה הרב נריה הדריך את תלמידיו כדי שיוכלו להתמודד?
 • ת: לקבל על עצמם שליחות של הפצת תורה וקידוש ה', וכך זה גם יחסן את עצמם.
 

 

השארת תגובה