תיקון עולם – שבוע שביעי

ארכיון שאלות ותשובות:

כד אב

 • ש. האם יש מצווה לגרום לאדם לא יהודי להתגייר?
 • ת. אין מצווה כזאת, אך ישנן שבע מצוות שכל אדם צריך לקיים.

כה אב

 • ש. כיצד האיסור לעבוד עבודה זרה בא לידי ביטוי כיום?
 • ת. לדוגמה, באמונה שאיננו כפופים לטבע ולכך יש לנו בחירה חופשית.

כו אב

 • ש. מה הקשר בין האיסור לרצוח לבין האיסור לגזול?
 • ת. כי רכושו של האדם הוא חלק ממנו והוא גם מאפשר לו להתקיים ולחיות.

כז אב

 • ש. איזו מצווה לומדים מהפסוק "בצדק תשפוט עמיתך"?
 • ת. שצריך לדון את הזולת לכף זכות.

כח אב

 • ש. איזו תכונה מלמד אותנו האיסור לאכול אבר מן החי
 • ת. תכונת האיפוק והסבלנות.

כט אב

 • ש. מה ההבדל בין דעת הרמב"ן לדעת הרמב"ם בנושא המצווה להקים בתי משפט?
 • ת. לדעת הרמב"ם תפקיד בית המשפט הוא לדון בששת המצוות של בני נח, ואילו לדעת הרמב"ן המצווה היא לסדר את כל ענייני החברה האנושית, גם בתחומים אחרים.
 

 

השארת תגובה