כל הפוסטים בלימוד תורה

לומדים, יודעים

לומדים, יודעים

רוצה חידון קצר? חידון חנוכה? בכבוד, שאל... איפה היה הקרב השלישי של המכבים עם היוונים? לא יודע.

להמשך קריאה...