פרולוג

"נו קובי, אתה בא כבר?", צוריה תפס את כף ידו ומשך אותו, עיניו נוצצות בברק שובבות, תוך שהוא מוסיף: "עכשיו אני מבין למה חתן צריך 'שומר' ביום החתונה. אחרת הוא יאבד את עצמו מרוב מחשבות, ולא יגיע לחתונה בזמן…" קובי חייך. צוריה עם חוש ההומור שלו… לך תסביר לו שאתה מעביר עכשיו לנגד עיניך את […]

הבהרה

הסיפור "נגד הזרם" מבוסס לא על סיפור אמיתי אחד, אלא על סיפורים אמיתיים רבים. לצורך הסיפור רואיינו עשרה אנשים שעברו בנערותם תהליכים דומים לאלו המתוארים בסיפור. פרטים רבים בסיפור מבוססים על דברים שקרו במציאות. מאחד המרואיינים קיבלנו גם מכתבים מקוריים של התכתבות שניהל באותן שנים. חלק מהמכתבים הללו הוכנסו לתוך הספר, עם מעט עריכה לשונית […]